Presse

25. Januar - abgesagt - 22. März, 17. Mai 2021

Dominik Wagner & Freunde
Dominik findet's lustig

9. - 13. Februar 2021 - abgesagt

The Tiger Lillies
One Penny Opera

25. - 28. Februar 2021 - abgesagt

Maren Kroymann & Band
In My Sixties

1. - 27. Juni 2021

Uraufführung

Siegfried & Joy
Lass Vegas! Die Zaubershow

08. März 2021 - abgesagt

Uraufführung

Les Brünettes
4

30. März - 10. April 2021- abgesagt

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

2. Juli - 26. Sept 2021 - abgesagt, 23. Juli - 21. August 2022

CABARET
Das Berlin-Musical