MaiMai`21
JanuarJan.`22
FebruarFeb.`22
MärzMärz`22
AprilApr.`22
MaiMai`22
JuniJuni`22

5

Mo

12

Mo

13

Di

14

Mi

15

Do

19

Mo

20

Di

21

Mi

22

Do

26

Mo

27

Di

28

Mi

29

Do

30

Fr

31

Sa

Juli 2021

DoDonnerstag01JuliJuli
20:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

FrFreitag02JuliJuli
20:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

SaSamstag03JuliJuli
20:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

SoSonntag04JuliJuli
19:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

DiDienstag06JuliJuli
20:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

MiMittwoch07JuliJuli
20:00
Musik-Comedy
Fällt aus

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

DoDonnerstag08JuliJuli
20:00
Musik-Comedy

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

FrFreitag09JuliJuli
20:00
Musik-Comedy

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

SaSamstag10JuliJuli
20:00
Musik-Comedy

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

SoSonntag11JuliJuli
19:00
Musik-Comedy

29. Juni - 07. Juli [abgesagt] / 08. Juli - 11. Juli 2021

Ass-Dur
QUINT-ESSENZ

FrFreitag16JuliJuli
20:00
Show

01. - 27. Juni [abgesagt] / 16. - 18. Juli / 11. September - 07. Oktober 2021

Siegfried & Joy
Lass Vegas! - Die Zaubershow

SaSamstag17JuliJuli
20:00
Show

01. - 27. Juni [abgesagt] / 16. - 18. Juli / 11. September - 07. Oktober 2021

Siegfried & Joy
Lass Vegas! - Die Zaubershow

SoSonntag18JuliJuli
20:00
Show

01. - 27. Juni [abgesagt] / 16. - 18. Juli / 11. September - 07. Oktober 2021

Siegfried & Joy
Lass Vegas! - Die Zaubershow

FrFreitag23JuliJuli
20:00
Musik-Show

23. - 25. Juli / 14. - 17. Oktober 2021

Special zum 75. Geburtstag!

Gitte Haenning & Band
„Still crazy ...“

SaSamstag24JuliJuli
20:00
Musik-Show

23. - 25. Juli / 14. - 17. Oktober 2021

Special zum 75. Geburtstag!

Gitte Haenning & Band
„Still crazy ...“

SoSonntag25JuliJuli
19:00
Musik-Show

23. - 25. Juli / 14. - 17. Oktober 2021

Special zum 75. Geburtstag!

Gitte Haenning & Band
„Still crazy ...“